Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 720,000 440,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 620,000 340,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
250,000 250,000 0
.name.vn 80,000 50,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 220,000 220,000 240,000
.net 293,700 280,000 282,700
.org 355,000 328,900 340,000
.biz 400,000 420,000 400,000
.info 360,000 380,000 380,000
.asia 410,000 420,000 390,000
.mobi 480,000 480,000 480,000
.xxx 2,950,000 3,000,000 2,950,000
.tv 920,000 950,000 930,000
.co 783,200 870,000 870,000
.us 280,000 290,000 270,000
.eu 290,000 290,000 290,000
.site 950,000 960,000 950,000
.tel 360,000 360,000 360,000
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 1,000,000 1,000,000 851,400
.blog 750,000 750,000 696,300

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 300,000 310,000 300,000
.top 340,000 350,000 340,000
.in 470,000 470,000 470,000
.co.in 240,000 240,000 240,000
.firm.in 240,000 240,000 240,000
.net.in 240,000 240,000 240,000
.org.in 240,000 240,000 240,000
.com.co 783,200 870,000 783,200
.me 760,000 800,000 760,000
.online 1,000,000 1,000,000 1,000,000
.cc 840,000 840,000 840,000
.name 240,000 240,000 240,000
.gen.in 240,000 240,000 240,000
.ind.in 240,000 240,000 240,000
.tw 1,050,000 1,050,000 1,050,000
.land 800,000 800,000 800,000
.company 510,000 510,000 510,000
.gift 510,000 510,000 510,000
.media 663,300 674,300 663,300
.website 31,900 435,600 31,900
.ws 610,000 533,500 610,000
0333398969